С О О П Ш Т Е Н И Е

Скопје, 03 јули 2009

Почитувани,

 

На 05.07.2009 ( Недела) со почеток во 12ч, министерот за информатичко општество, м-р Иво Ивановски ќе одржи прес-конференција за Систем за управување со документи. Истата ќе биде проследена со презентација на која ќе се прикаже текот на еден административен процес.

Целта на овој проект
е воспоставување на унифициран стандарден систем со кој сите државни службеници ќе имаат можност за електронско креирање и управување со сите видови документи, вклучувајќи конверзија на хартиени во електронски документи и нивно понатамошно електронско процесирање. Тоа подразбира значително подобрени способности и капацитети за управување со документи кои се во сопственост на институциите.

 

Се повикуваат сите медиуми да присуствуваат на овој прес во Министерство за информатичко општество на ул. “Мито Хаџи Василев – Јасмин” бб, зграда НИП Нова Македонија - приземје