ИСУЧР (Информационен систем за управување со човечки ресурси)

Информациониот систем за управување со човечки ресурси (ИСУЧР) има за цел да ја унапреди ефикасноста во управувањето со човечките ресурси, а со тоа и квалитетот на работата на институциите во јавниот сектор.

 

Истовремено, Информациониот систем за управување со човечки ресурси ќе овозможи:

Дополнително, тој води персонална евиденција за вработените, пресметува плати и управува со учинокот.

Информациониот систем за управување со човечките ресурси е организиран во четири главни модули, и тоа:

Во рамките на овие модули, опфатени се процеси кои ќе управуваат со типовите на институции, организационата структура во институциите, работните места во институциите, персонална евиденција на вработените, пресметка на платата на вработените, мерење на учинокот на вработените, различни видови на пребарувања, креирање на извештаи и администрирање на системот.

За да се исполнат рокови утврдени согласно членовите 18, 19 и 20 од Закон за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ 27/14 и 199/14), неопходно е обезбедување и започнување со внесување податоците од страна на институциите.

 

Постапката за користење на системот е следната:

 1. Институциите овластуваат лица за внесување во системот, преку доставување на пополнет формулар. за активирање, промена и де активирање на корисници:овој формулар.

   

 2. - Формуларот се пополнува со задолжителните податоци, се потпишува и заведува од раководно лице на институцијата, се праќа до министерот за информатичко општество и администрација, а истиот мое да се скенира и да се прати до контакт адресата:hrmis@mioa.gov.mk

   

  - Новите корисници ќе добијат електронска порака од системот со корисничко име и корисничка лозинка за начин на пристапување до системот и начин на пријавување на проблеми.

   

  - За често поставувани прашања проверете на линкот ЧПП подолу.

Контакт адреса за пријавување на проблеми и поставување на прашања:hrmis@mioa.gov.mk

 

Заклучоци од Влада на Република Македонија:

 

Заклучок од 85-тата Седница на Владата на Република Македонија, одржана на 07.07.2015 година.

 

За дополнителни појаснувања, обратете се во Центарот за техничка поддршка на Информациониот систем за управување со човечки ресурси на:

Тел: 02 3248074

 

E-mail: hrmis@mioa.gov.mk

 

ИЗВЕСТУВАЊА

 

Често Поставувани Прашања (ЧПП)