Oглас за слободни работни места објавен од Регионалната школа за јавна администрација (РеСПА)

Регионалната школа за јавна администрација (РеСПА) објави оглас за слободни работни места за  позициите Програмски менаџер (едно лице) и Програмски асистент (едно лице).

 

Огласот е објавен на интернет страната на РеСПА http://respaweb.eu/0/vacancies, а заинтересираните ќе можат да поднесат апликација најдоцна до 31 мај 2016 година, до 17:00 часот.

 

Повеќе информации за огласот можете да најдете на следниот линк: http://respaweb.eu/0/vacancies