Министерот без ресор Иво Ивановски ќе одржи прес-конференција

Скопје, 09 Февруари 2008

Министерот без ресор Иво Ивановски ќе одржи прес-конференција во врска со Предлог мерките за привлекување инвестиции во РМ од областа на електронската трговија и Предлог проектите за доделување на електронски потписи на сите правни и физички субјекти во РМ и за обезбедување на бесплатен интернет пристап во студентските домови.