Прес-конференција на министерот Иво Ивановски

Скопје, 17 март 2009

И З В Е С Т У В А Њ Е

 

Министерот за информатичко општество на Република Македонија Иво Ивановски, утре 18 март 2009 година, во 14.00 часот, ќе одржи ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЈА во врска со одржувањето на првиот состанок на Националниот совет за информатичко општество.

 

Во Националниот совет за информатичко општество членуваат реномирани и докажани експерти од областа на информатичко општество, претставници на јавниот, деловниот, граѓанскиот и академскиот сектор, како и претставници на локалната самоуправа.

Прес-конференцијата ќе се одржи во Владата на Република Македонија.

 

Покануваме новинари, сниматели и фоторепортери.