Е-услуги за јавната администрација

Untitled Document
Аплицирање за работа во јавната администрација
Онлајн аплицирање на огласите за вработување на државни службеници во сите институции во Република Македонија.
Предлог буџетски барања до Министерството за финансии
Електронско пополнување на предлог буџетските барања до Министерството за финансии од страна на буџетските корисници.