Интероперабилност за ефикасно работење на администрацијата

Скопје, 05 јуни 2009

Интервју на Заменик министерот за информатичко општество Д-р Мирјана Секуловска за "Форум " "Интероперабилност за ефикасно работење на администрацијата "

Цела верзија во .pdf формат