Бизнис форум „Македонија – ново економско чудо во Европа“ во Вашингтон

Вашингтон, 07 март 2008

Гостување на министерот за информатичко општество, м-р Иво Ивановски на бизнис форумот во ВашингтонUntitled Document


Прв дел

Download LinkВтор дел

Download LinkТрет дел

Download LinkЧетврт дел

Download LinkПетти дел

Download Link