Гостување во Македонска телевизија

Скопје, 13 март 2008

Гостување на министерот за информатичко општество, м-р Иво Ивановски на Македонската телевизија

Прв дел

Download Link


Втор дел

Download Link


Трет дел

Download Link


Четврт дел

Download Link