Почитувани граѓани,

 

Министерството за информатичко општество на Република Македонија е во процес на изработка на Стратегија за е-влада. Земајќи во предвид дека при подготовката на овој документ сакаме да ги вклучиме сите засегнати страни, подолу на страницата Ви ја ставаме на располагање работната верзија на Стратегијата за е-влада на која можете да давате Ваши предлози и забелешки.

 

Со почит,

Министерство за информатичко општество

 

Повеќе