С О О П Ш Т Е Н И Е

Њујорк, 09 февруари 2010

Вчера 08.02.2010 во Њујорк, Соединетите Американски Држави, се одржа состанок на Управувачкиот комитет на “Глобалната алијанса на Обединетите нации за информатички технологии и развој (GAID)’’, каде што министерот Ивановски е член. На состанокот учество зедоа највисоки претставници на компании од областа на ИКТ, министри од повеќе земји, како и значајни носители на одлуки од целиот свет.

Управувачкиот комитет кој е составен од  претседател и неколку потпретседатели, вкупно 20 члена, поставени од Генералниот секретар на Обединетите нации, ја разгледаа програмата за работа на ’Глобалната алијанса на Обединетите нации за информатички технологии и развој (GAID)’’ и дискутираа за Декларацијата за “Правото на интернет пристап во денешните информатички општества”, како и за иницијативи за развој на ИКТ на глобално ниво. На состанокот исто така се дискутираше и за подготовките за Годишниот состанок на GAID во 2010 кој ќе се одржува во Шангај, Кина.


Ова е од особено значење за нашата земја, бидејќи на предлог на министерот Ивановски, во Монтереј, Мексико во септември 2009, Република Македонија беше изгласана да биде домаќин на годишното собрание на GAID при Обединетите нации во 2011 година.


Со ова се добива шанса, голем број на значајни и влијателни личности, компании, владини претставници и здруженија се запознаат со проектите на Република Македонија од областа на ИКТ, како и со поволностите за инвестирање во овој, а и во другите сектори.