Спроведени обуки за управување со проекти

Скопје, 17 март 2010

Министерството за информатичко општество и USAID Проектот за е-Влада, во текот на месец Јануари 2010 спроведоа обука за Управување со проекти, според методологијата на престижниот Project Management Institute (www.pmi.org).   Во текот  на тро-дневната обука беа опфатени 33 проект менаџери од државните институции кои спроведуваат проекти од делот на е-Влада. 

 

Сите вклучени во обуката и во иднина ќе продолжат да работат на имплементација на проекти кои ќе произлезат од Националната стратегија за е-Влада.  Министерството за информатичко општество постојано се залага за професионална надградба на вработените во ова Министерство поставувајќи се како лидер во развојот на човекови ресурси во делот на управување со ИТ проекти.

 

Спроведувањето на оваа активност произлегува од меморандумот за соработка помеѓу УСАИД Проектот за е-Влада и Министерството за информатичко општество.