С О О П Ш Т Е Н И Е

Скопје, 08 април 2010

Почитувани,

 

На 09.04.2010 (петок) со почеток во 11:00 часот, министерот за информатичко општество, г-дин Иво Ивановски ќе прави промоција на бесплатниот интернет во студентскиот дом Пелагонија во Скопје. Со овој проект е поставeна комуникациска инфраструктура до секоја соба во студентските домови и  со тоа се овозможи бесплатен интернет пристап за сите студенти сместени во  студентските домови. Проектот се работи во соработка со АД Македонски Телеком.

 

Покануваме ваши екипи да го проследат настанот.