33 наслови на преведени книги од областа на информатичко–комуникациските технологии


Насловите се дел од владиниот проект за „Превод на 500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на врвните и најреномираните универзитети во САД и Англија, а од областа на правото во Франција и Германија”.


Реден број

 

НАЗИВ НА ОРИГИНАЛОТ

 

1

 

ДИЗАЈН НА ИНТЕРАКЦИЈА

 

- Шарп Роџерс Прис

-Interaction design

 

2

 

ОСНОВИ ЗА ПРОГРАМСКИТЕ ЈАЗИЦИ

 

- Џон, Ц. Мичел

-Foundations for programming languages

 

3

 

UNIX СРЕДИНА ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ

 

- Брајан В. Керниган, Роб Пике

-The UNIX programming environment

 

4

 

ВОВЕД ВО АЛГОРИТМИТЕ НА БИОИНФОРМАТИКАТА

 

- Нил Ц. Џонс и Павел А. Певзнер

-An introduction to bioinformatics algorithms

 

5

 

БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА НА МРЕЖНИОТ СООБРАЌАЈ

 

- Симсон Гарфинкел и Џин Спафорд

-Web security & commerce

 

6

 

НАУЧЕТЕ PERL

 

- Рендал Л. Шварц и Том Финикс

-Learning Perl

 

7

 

ДИГИТАЛЕН ДИЗАЈН

 

- М. Морис Мано и Мајкл Д. Цилети

-Digital Design

 

8

 

ВОВЕД ВО РОБОТИКА

 

- Џон Џ. Крег

-Introduction to robotics

 

9

 

ML ЗА ИСКУСНИ ПРОГРАМЕРИ

 

- Лоренс Ц. Полсон

-Ml for the Working programmer

 

10

 

КОНЦЕПТИ ВО ПРОГРАМСКИТЕ ЈАЗИЦИ

 

- Џон Ц. Мичел

-Concepts In programming languages

 

11

 

ОСНОВНИ КОНЦЕПТИ ЗА БИОИНФОРМАТИКАТА

 

- Ден Е. Крејн и Мајкл Рајмер

-Fundamental Concepts of bionformatics

 

12

 

ПРАКТИЧНА КРИПТОГРАФИЈА

 

- Нилс Фергусон и Брус Шнајдер

-Practical Criptography

 

13

 

ПРОГРАМСКИ ЈАЗИК C

 

- Брајан В. Керингам

-The C programming languages

 

14

 

UNIX МРЕЖНО ПРОГРАМИРАЊЕ

 

- В. Ричард Стивенс

-Unix network programming

 

15

 

ДИЗАЈНИРАЊЕ НА ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ

 

- Питер Марведел

-Embedded System Design

 

16

 

СТРУКТУРИРАНА КОМПJУТЕРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

 

- Ендру С. Табенау

 

 

17

 

СРЖТА НА ВЕБ ПРОГРАМИРАЊЕТО

 

- Мартин Хол и Лери Браун

 

 

18

 

МЕНАЏМЕНТ НА ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ

 

- Лаудон Лаудон

 

 

19

 

КОМЈУТЕРСКИ МРЕЖИ

 

- Ендру С. Табенау

 

 

20

 

ПОДАТОЧНИ И КОМПЈУТЕРСКИ ПОДАТОЦИ

 

- Вилијам Сталингс

 

 

21

 

ВОВЕД ВО ТЕОРИЈА НА КОМПЈУТЕРСКО ПРЕСМЕТУВАЊЕ

 

- Мајкл Сипсер

 

 

22

 

КОМПЈУТЕРСКА СИГУРНОСТ

 

- Дитер Голман

 

 

23

 

ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА

 

- Лаудан Травер

 

 

24

 

СИСТЕМИ ЗА БАЗИ НА ПОДАТОЦИ

 

- Гарсија Молина и Улман Видом

 

 

25

 

ВЕРОЈАТНОСТ НА РОБОТИКА

 

- Себастијан Трун, Волфран Бургард и Дитер Фокс

 

 

26

 

ДИСТРИБУИРАНИ СИСТЕМИ

 

- Ендру С. Табенау, Мартин Вен Стин

 

 

27

 

C++ КАКО СЕ ПРОГРАМИРА

 

- Пол Дејтел , Харви Дејтел

 

 

28

 

ИНТЕРНЕТ И ВЕБ ПРОГРАМИРАЊЕ

 

- Пол Дејтел , Харви Дејтел

 

 

29

 

СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БАЗИ НА ПОДАТОЦИ

 

- Рамаркишнан Герке

 

 

30

 

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛЕГЕНЦИЈА –СОВРЕМЕН ПЕРИОД

 

- Стјуарт Расел, Питер Норвиг

 

 

31

 

КРИПТОГРАФИЈА И БЕЗБЕДНОСТ НА МРЕЖА

 

- Вилијам Сталингс

 

 

32

 

3Д КОМЈУТЕРСКА ГРАФИКА

 

- Алан Вот

 

 

33

 

МОДЕРНИ ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ

 

- Ендрју С. Тененбаум

-Modern Operating Systems