Најава за промоција

Скопје, 19 октомври 2010

Почитувани,

 

На 20.10.2010  (среда), министерот за информатичко општество м–р Иво Ивановски ќе биде во посета на
Факултетот на Југоисточна Европа во Тетово.

За време на посетата министерот ќе  додели дипломи на 34 студенти за завршена специјалистичка обука за ИТ
банкарство и ќе ги посети двата кампуса на Универзитетот, каде што ќе има и средба со студентите.

 

Настанот ќе започне во 13:00 часот, а изјавата за медиумите е предвидена во 14:15 часот.

Покануваме ваши екипи  да го проследат настанот.