Најава за посета на Универзитетот за информатички науки и технологии “Свети Апостол Павле“ во Охрид

Скопје, 17 декември 2010

Почитувани,

 

Во понеделник 20.12.2010 година, со почеток во 10 часот во амфитеатарот на Универзитетот за информатички науки и технологии “Свети Апостол Павле“ Охрид, министерот за информатичко општество на Р.Македонија, м-р Иво Ивановски, ќе ја означи работата на суперкомпјутерот за паралелно процесирање.

Суперкомпјутерот е проект на младите докторанти на Универзитетот заедно со странските професори и студентите.

 

Покануваме ваши екипи да го проследат настанот.