И З В Е С Т У В А Њ Е

Тирана, 26 септември 2011

Утре, 27.09.2011 министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски ќе присуствува на состанокот на Управниот одбор на Регионалната школа за јавна администрација – РеСПА што се одржува во Тирана, Албанија.

 

Во регионалната школа за јавна администрација – РеСПА учествуваат шест земји од Балканот и се одржуваат обуки на државни службеници на различни темии кои се од интерес на земјите членки на РеСПА