Конференција на тема „Информатичкото општество - иднината на Македонија“

Скопје, 29 септември 2011

Обраќање на Винс Серф, шеф интернет евангелист во Google, на Конференцијата на тема „Информатичкото општество - иднината на Македонија“, по повод прославата на 20 години независност.
Download Link