Министрите Ивановски и Јанакиески на јавна расправа за креирање Стратегија за широкопојасен интернет

Скопје, 31 октомври 2008

Mинистерот за информатичко општество Иво Ивановски и Министерот за транспорт и врски Миле Јанакиески во Клубот на пратеници во Скопје ќе ја отворат јавната расправа што ќе се одржи во насока на креирање Стратегија за развој на широкопојасен интернет.


На отворената јавна расправа, на која ќе учествуваат и претставници на деловниот сектор, блогосферата, медиумите и операторите, преку конструктивни дискусии ќе бидат опфатени темите: развој на електронски комуникациски мрежи, безжични технологии, следна генерација на мрежи, како и граѓанско учество, граѓанско новинарство, авторски права, трговија преку интернет, процесори за плаќање, како и развој на мрежи за конкурентност на мали и средни претпријатија.

Настанот ќе се одржи во Клубот на пратеници во 9.30 минути


Скопје, 31 Октомври 2008 година