Веб портал е-демократија - модерен метод на јавна расправа

Скопје, 14 февруари 2012

Граѓаните и бизнис заедницата добија нова алатка за комуникација поврзана со работата на државните институции.

Download Link