НЕМА ПОГРЕШНА ВРАТА

 

НЕМА ПОГРЕШНА ВРАТА

Првата врата е вистинската врата

 

 

NUK KA DERË TË GABUAR

Dera e parë është dera e drejtë