ОТВОРЕНО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО

 

Националниот акциски план 2018-2020 НАП 4

Конференција „Отворено владино партнерство – дијалог со граѓанските организации за Националниот акциски план 2018-2020“

Национален Акциски план за отворено владино партнерство 2016-2018 година

Извештај за самооценување

Оцени ја администрацијата - извештаи од проектот

ИТ проценители