МИКРОУЧЕЊЕ СО KnowledgePulse

ВАЖНО ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ КОИ САКААТ ДА СЛЕДАТ КУРСЕВИ СО ПОМОШ НА СИСТЕМОТ ЗА МИКРОУЧЕЊЕ!

Доколку сакате да следите некој од достапните курсеви за генеричките обуки што ги органзира Министерството за информатичко општество и администрација, Ве молиме контактирајте го одделението/лицето задолжено за човечки ресурси во Вашата институција и курсот ќе Ви биде назначен/достапен преку системот KnowledgePulse на Вашиот персонален компјутер или смарт телефон!

 

НОВО! Листа на достапни курсеви со помош на системот за Микроучење

 

 

СЛЕДЕТЕ КУРС ПРЕКУ МИКРОУЧЕЊЕ И ДОБИЈТЕ ПОТВРДА ЗА ЗАВРШЕН КУРС!

 

Министерството за информатичко општество и администрација обезбеди можност за автоматско печатење на Потврда за завршен курс, која ќе им биде доставена директно на електронската пошта на државните службеници- корисници, автоматски, со самото завршување на содржините на курсот.


 

Потребни документи за државните службеници кои за првпат го користат KnowledgePulse:

 

KnowledgePulse клиентска апликација НОВА ВЕРЗИЈА (преземи KP_MK_2.0.2.1)

(ZIP архивата содржи два идентични инсталациски пакети .msi и .exe. Се инсталира еден.)

 

KnowledgePulse клиентска апликација (преземи MCOE-MK-v2.4.0.1)

 

 

OБУКА ЗА „СИСТЕМ ЗА МИКРОУЧЕЊЕ“ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОДДЕЛЕНИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА ОД ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЦЕНТРАЛНА ВЛАСТ
ЕВАЛУАЦИЈА И СТЕПЕН НА ИСКОРИСТЕНОСТ НА СИСТЕМОТ ЗА МИКРОУЧЕЊЕ - ПРЕПОРАКИ ЗА ПОНАТАМОШЕН РАЗВОЈ
ПРАВЦИ ЗА РАЗВОЈ НА СИСТЕМОТ ЗА МИКРОУЧЕЊЕ ВО 2013 ГОДИНА
ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ И СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ ВО 2012 ГОДИНА