Посета на систем салата на националната точка за размена на интернет сообраќај

Скопје, 17 март 2014

Министерот за информатичко општество и администрација, Иво Ивановски и директорот на Македонската академска истражувачка мрежа МАРнет, Сашо Димитријоски, на 18 март 2014 година, во 12.30 часот, ќе ја посетат систем салата на националната точка за размена на интернет сообраќај MatriX

Настанот ќе се одржи на I кат во зградата на Македонската радиотелевизија.

 

Односи со јавноста при

Министерството за информатичко општество и администрација