Министерот Ивановски ќе ja претстави Владината ИТ мрежа

Скопје, 7 април 2014

Министерот за информатичко општество и администрација, Иво Ивановски, на 8 април 2014 година, вторник, во 10.30 часот, ќе ја претстави Владината оптичка ИТ мрежа, која овозможува постигнување поголеми брзини на пренос на податоци, поголема безбедност на пренесените податоци и поголем број на електронски услуги кон граѓаните.

Прес-конференцијата ќе се одржи во зградата на Државниот завод за статистика.

 

Односи со јавноста при

Министерството за информатичко општество и администрација