Состанок на Интернет корпорацијата за доделени имиња и броеви

Скопје, 22 јуни 2014

Министерот за иформатичко општество и администрација, Иво Ивановски, на 23 јуни 2014 година, ќе учествува на состанокот на Интернет корпорацијата за доделени имиња и броеви (ICANN),кој се одржува во рамките на Владиниот состанок на високо ниво во Лондон, Велика Британија.

 

Односи со јавноста при

Министерството за информатичко општество и администрација