Најава

Скопје, 29 јуни 2014

Министерот за информатичко општество и администрација, Иво Ивановски, на 30 јуни 2014 година, понеделник, ќе го најави почетокот на изготвувањето на краткорочната и долгорочната стратегија за развој на ИКТ индустријата во Република Македонија.

На настанот кој ќе се одржи во Министерството за информатичко општество и администрација, со почеток во 11.30 часот, ќе учествуваат претставници на државните факултети и информатичките комори во Република Македонија.

 

Односи со јавноста при

Министерството за информатичко општество и администрација