Најава : Потпишување на Спогодбата за намалување на цените на услугите во роамингот во Будва

Скопје, 28 септември 2014

Заменик министерот за информатичко општество и администрација, Марта Арсовска Томовска, на 29 септември 2014 година, понеделник, во Будва ќе ја потпише Спогодбата за за намалување на цените на услугите во роамингот во јавните мобилни комуникациски мрежи, која се склучува помеѓу Македонија, Црна Гора, Србија и Босна и Херцеговина.

 

Односи со јавноста при

Министерството за информатичко општество и администрација