Најава : Активности на министерот Иво Ивановски на 10 ноември 2014 година, понеделник

Скопје, 9 ноември 2014 година

11.00 часот - Свечено пуштање во употреба на повеќенаменско игралиште во с.Добрушево, општина Могила.

 

Односи со јавноста при

Министерството за информатичко општество и администрација