Оглас за вработување на Асистент на RTA и Проектен преведувач/толкувач

Твининг проект МК 10 Б OT 01 - "Поддршка за државна служба и за реформа на јавната администрација", е заеднички проект помеѓу Република Македонија и Република Австрија, претставена од страна на Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА) Македонија и АЕД - Агенција за економска соработка и развој на Австрија.

 

Во рамките на овој проект предвидено е вработување на две лица на определено време и тоа Асистент на RTA (Resident Twinning Adviser) и Проектен преведувач/толкувач.

 

Повеќе детали за огласот и условите за аплицирање се наведени во следните документити: