Најава : Прес - конференција за развојот на информатичкото општество во 2014 година

Скопје, 30 декември 2014 година

Министерот за информатичко општество и администрација, Иво Ивановски, на 31 декември 2014 година, среда, во 11.00 часот, ќе одржи прес-конференција за развојот и напредокот на информатичкото општество во 2014 година.

Настанот ќе се одржи во Министерството за информатичко општество и администрација.

 

Односи со јавноста при

Министерството за информатичко општество и администрација