Обраќање на Министерот Марта Арсовска Томовска на конференција за реформа на јавната администрацијаво Виена 2016

Виена, 24 јуни 2016Download Link