Заштита на укажувачи

 

Согласно со член 2 став (1) и член 3 од Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување во Министерството за информатичко општество и администрација е назначен:

 

Ана Малцева, кабинетски службеник за правни прашања

Министерство за информатичко општество и администрација,

Бул. „Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје,

ana.malceva@mioa.gov.mk

телефон: 023 200 924

 

 

  • Закон за заштита на укажувачи
  •  

  • Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор
  •  

  • Правилник за насоки за донесување на внатрешни акти за заштитено внатрешно пријавување во правното лице во приватниот сектор
  •  

  • Упатство за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните и други податоци на укажувачите
  •