СООПШТЕНИЕ

Скопје, 3 јули 2017 година

Комисијата за избор на студенти од ИКТ факултетите за студиска посета на НР Кина поддржана од компанијата Huawei ги одбра најдобрите студенти од првите пет различни факултети и тоа:

- Теодора Попорданоска (со просек 9.86) Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје Факултет за електротехника и информациски технологии

- Младен Коруноски (со просек 9.92) Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство

- Јован Петкоски (со просек 9.85) Универзитет„Св.АПостл Павле“- Охрид Факултет за Компјутерски Науки и Инжинерство

- Доника Туши (со просек 10) Универзитет на Југоисточна Европа Факултет за информатички и комуникациски технологии

- Борјана Арсова (со просек 9.82) Универзитет „ Гоце Делчев“- Штип Факултет за информатика

 

 

Министерство за информатичко општество и администрација