Јавни набавки

Почитувани,

овде може да ги погледнете огласите за јавните набавки кои ги објавува Министерството за информатичко општество и администрација на Електронскиот систем за јавни набавки согласно Планот за јавни набавки.