Обраќање на Министерот Марта Арсовска Томовска на конференција за реформа на јавната администрацијаво Виена 2016

Виена, 24 јуни 2016

Интервју на министерот Марта Арсовска Томовска на WSIS Форумот одржан во Женева

Женева, 2-6 мај 2016

Кампања - Меѓуетнички и меѓурелигиски соживот

Скопје, 23.07.2015

Брзи пратки - усно пријавување на стоки без трошоци за царинска декларација

Скопје, 06.03.2015

Компетентна администрација

Скопје, 27 јануари 2015

Видео изјава на министерот Ивановски на Светскиот самит за информатичко општество 2013 во Женева

Женева, 14 мај 2013

Ден на девојките во ИКТ

Скопје, 17 мај 2012

Ден на девојките во ИКТ
Интервју на министерот Иво Ивановски на Светскиот самит за информатичко општество во Женева

Женева, 14 мај 2012

Веб портал е-демократија - модерен метод на јавна расправа

Скопје, 14 февруари 2012

Граѓаните и бизнис заедницата добија нова алатка за комуникација поврзана со работата на државните институции.
Конференција на тема „Информатичкото општество - иднината на Македонија“

Скопје, 29 септември 2011

Обраќање на Винс Серф, шеф интернет евангелист во Google, на Конференцијата на тема „Информатичкото општество - иднината на Македонија“, по повод прославата на 20 години независност.

"Интероперабилност" меѓу државните органи и институции

Гостување во Македонска телевизија

Скопје, 13 март 2008

Гостување на министерот за информатичко општество, м-р Иво Ивановски на Македонската телевизија
Бизнис форум „Македонија – ново економско чудо во Европа“ во Вашингтон

Вашингтон, 07 март 2008

Гостување на министерот за информатичко општество, м-р Иво Ивановски на бизнис форумот во Вашингтон

Syndicate content