НОВО! Годишна програма за генерички обуки на административни службеници за 2018 година
Годишна програма за генерички обуки на административни службеници за 2017 година
Годишна програма за обука за административно управување за 2017 година
Годишна програма за генерички обуки на административните службеници во Република Македонија за 2016 година
Годишна програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2015 година
Годишна програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2014 година
Насоки за подготовка на годишна програма за обука (прва ревизија)

 

ПРЕВЗЕМИ...(.doc format)(.pdf format)Каталог на генерички обуки за 2013 година
Годишна програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година
Оперативен план за 2013 година
Годишна програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2012 година
Оперативен план за 2012 година
Информација за реализација на обуки за 2011 година

период: 2011 година


ПРЕВЗЕМИТабеларен приказ на реализирани обуки според Годишната програма за генеричка обука за државните службеници за 2011 година

период: јануари – септември 2011 година


ПРЕВЗЕМИНасоки за подготовка на годишна програма за обука
Образец ДС-3 а
Syndicate content