КОНКУРС за доделување стипендии за магистерски и докторски студии за студиската 2016/2017 година

Министерството за информатичко општество и администрација во рамки на заедничката соработка со Институтот за јавна администрација за Турција и Блискиот Исток (The Public Administration Institute for Turkey and the Middle East -TODAİE) објавува КОНКУРС за доделување стипендии за магистерски и докторски студии за студиската 2016/2017 година.

Oглас за слободни работни места објавен од Регионалната школа за јавна администрација (РеСПА)

Регионалната школа за јавна администрација (РеСПА) објави оглас за слободни работни места за  позициите Програмски менаџер (едно лице) и Програмски асистент (едно лице).

Оглас за вработување на Асистент на RTA и Проектен преведувач/толкувач

Твининг проект МК 10 Б OT 01 - "Поддршка за државна служба и за реформа на јавната администрација", е заеднички проект помеѓу Република Македонија и Република Австрија, претставена од страна на Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА) Македонија и АЕД - Агенција за економска соработка и развој н

ПОВИК за ангажирање на експерти државни службеници од областа на човечки ресурси

Градењето на административните капацитети на државните службеници, како дел од реформата на јавната администрација, подразбира инвестирање во кадри и воспоставување на стандарди за раководење со луѓе, како дел од процесот на зголемување на продуктивноста и ефикасноста на вработените во државната и јавната служба. Во овој контекст, предвидено е воспоставување на Координативно тело за управување со човечки ресурси во државните институции, кое ќе биде составено од државни секретари, раководители на организациони единици за управување со човечки ресурси и експерти од областа на човечки ресурси. За таа цел Министерството за информатичко општество и администрација, објавува

ЈАВЕН ПОВИК за ангажирање на волонтери во Министерството за информатичко општество и администрација

Министерството за информатичко општество и администрација, врз основа на Законот за волонтерство („Службен весник на РМ" бр.85/2007 и 161/2008) и Програмата за волонтирање во Министерството за информатичко општество и администрација за 2014 година, објавува     

ANNOUNCES REQUEST FOR PROPOSAL 02/2014 CONSULTANCY SERVICES

Center for Change Management through the project “Support to Public Administration Reform” supported by the Diplomatic Influences and Values (DIV) fund from the British Embassy in Skopje, which is being implemented by the Ministry of Information Society and Administration

 

ANNOUNCES
REQUEST FOR PROPOSAL 02/2014
CONSULTANCY SERVICES

 

ANNOUNCES REQUEST FOR PROPOSAL 01/2014 CONSULTANCY SERVICES

Center for Change Management through the project “Support to Public Administration Reform” supported by the Diplomatic Influences and Values (DIV) fund from the British Embassy in Skopje, which is being implemented by the Ministry of Information Society and Administration

 

ANNOUNCES
REQUEST FOR PROPOSAL 01/2014
CONSULTANCY SERVICES

Оглас за бесплатни курсеви по информатика за невработени лица во Кичево

Скопје, 02 јануари 2014

Во денешно време пристапот до информациско – комуникациските технологии треба да е овозможен за сите граѓани, без разлика на нивното место на живеење, возраст, образование или финансискиот статус, што претставува дел од приоритетите на Владата на Република Македонија. Исто така една од стратешките цели е и рамномерниот регионален развој кој помага во создавањето на еднакви можности за жителите во разните региони во републиката.

Оглас за бесплатни курсеви по информатика за невработени лица во Струга

Скопје, 02 јануари 2014

Со цел да се излезе во пресрет на потребите на граѓаните за обука за користење на програми за кацелариско работење и користење на интернет, посебно на тие од социјално загрозените групи, Министерството за информатичко општество и администрација организира бесплатни курсеви по информатика за невработени лица во Струга.

ПОВИК 06/2013 за Обука за обучувачи за развој на основни компетенции за вработени во администрацијата во Р. Македонија

Скопје, 30 декември 2013

Министерството за информатичко општество и администрација, во рамките на проектот „Поддршка на реформите во јавната администрација“ објавува повик за обука на обучувачи за развој на компетенции на вработени во администрацијата во Р. Македонија. Обуката за обучувачи е наменета за државни службеници од органите на администрација во Р. Македонија. Целта на обуката е да се унапредат нивните знаења од областа на рамката на компетенции, како и вештините за понатамошна испорака на обуката на други службеници во Р. Македонија.

Набавка на услуги за подготовка на информативна кампања за воведување систем на компетенции во работењето на администрацијата

Центарот за управување со промени во рамките на проектот Поддршка за реформите во јавната администрација (финансиран од Британската Амбасада фонд ДИВ)  кој се реализира во Министерството за информатичко општество и администрација, а врз основа на Договорот за грант испраќа:

КОНКУРС за избор на најдобри е-бизнис планови за отворање на електронската продавница

Скопје, 14 јуни 2013

Министерство за информатичко општество и администрација ги повикува сите претприемачи кои имаат намера за отпочнување и развој на бизнис во областа на електронската трговија, да конкурираат на овој Конкурс со свои бизнис планови.

 

Најдобрите претприемачи ќе добијат своја веб продавница и бесплатно хостирање во времетраење од една година.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

За поднесување барања за првото полагање на стручниот испит за проценувачи од областа Информатичка технологија

Скопје, 02 мај 2013

 

Се повикуваат сите заинтересирани лица кои ги исполнуваат условите за прво полагање на испит за овластен проценувач да поднесат барање за првото полагање на стручниот испит за овластен проценувач од областа на Информатичка технологија.

Kонкурс за бесплатна обука на граѓани за изработка и објава на содржини на википедија

Скопје, 23 април 2013

Со цел зголемување на бројот на статии на македонски јазик на Википедија и промовирање на оваа глобална интернет енциклопедија, Министерството за информатичко општество и администрација организира бесплатна обука за изработка и објава на содржини на Википедија. Преку обуката, учесниците ќе се запознаат со значењето на Википедија, но и преку практични примери ќе се обучат како може самите да изработуваат и објавуваат статии.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

За поднесување барања за посетување на прва почетна обука за проценувачи од областа на Информатичка технологија

 

Скопје, 05 април 2013

 

Се повикуваат сите заинтересирани лица кои ги исполнуваат условите за посетување на прва почетна обука за овластен проценувач да поднесат барање за посетување прва почетна обука за овластен проценувач од областа на Информатичка технологија.

Конкурс за бесплатна обука на граѓани за работа со компјутери

Скопје, 04 март 2013

 

Со цел да се излезе во пресрет на потребите на граѓаните за обука за користење на програми за кацелариско работење и користење на интернет, а воедно и за да се обезбеди поголема искористеност на можностите што ги нудат бесплатните интернет клубови во државата, Министерството за информатичко општество и администрација организира бесплатна обука за работа со компјутери.

Syndicate content