КОНКУРС за избор на 50 најдобри е-бизнис планови за отворање на електронска продавница

На барање на бизнис заедницата рокот за поднесување на апликациите за конкурсот за избор на 50 најдобри е-бизнис планови за отворање на електронска продавница, се продолжува до 15 јануари 2012 година.

 

КОНКУРС за доделување стипендии за студии од втор циклус за академската 2011/2012 година

Скопје, 22 декември 2011

Врз основа на член 4-а од Правилникот за начинот и постапката за финансирање, создавање и усовршување на научно-истражувачки кадри („Службен весник на Република Македонија“ број 82/2009, 28/2010, 137/2010 и 166/2011), Министерството за образование и наука распишува

 

Оглас за консултанти за регулаторни реформи во Министерството за информатичко општество и администрација

 

Центарот за управување со промени огласува две позиции за консултанти кои ќе работат во Министерството за информатичко општество и администрација, во рамки на проектот “Регулаторна реформа” поддржан од Британската Амбасада Скопје.

Конкурс за бесплатна обука на граѓани за работа со компјутери

Скопје, 05 декември 2011

 

Со цел да се излезе во пресрет на потребите на граѓаните за обука за користење на програми за кацелариско работење и користење на интернет, посебно на тие од социјално загрозените групи, а воедно и за да се обезбеди поголема искористеност на можностите што ги нудат бесплатните интернет клубови во државата, Министерството за информатичко општество и администрација организира бесплатна обука за работа со компјутери.

Оглас за избор на обучувачи

Рок за пријавување: 10 декември 2011

 

Со цел да се излезе во пресрет на потребите на граѓаните за обука за користење на програми за кацелариско работење и користење на интернет, посебно на тие од социјално загрозените групи, а воедно и за да се обезбеди поголема искористеност на можностите што ги нудат бесплатните интернет клубови во државата, Министерството за информатичко општество и администрација организира бесплатна обука за работа со компјутери.

Syndicate content