Бизнис-форум "Macedonia - New Economic Miracle in Europe" 7 март 2008, Вашингтон

Вашингтон, 06 Март 2008

Министерот без ресор, м-р Иво Ивановски, на 7 март 2008 година (петок), во Вашингтон, ќе учествува на Бизнис Форумот "Македонија – Новото економско чудо во Европа".

И З В Е С Т У В А Њ Е

Скопје, 03 Март 2008

Министерот без ресор на Република Македонија задолжен за развој на информатичкото општество м-р Иво Ивановски денеска, 3 март 2008 година, во 14.00 часот ќе одржи БРИФИНГ во врска со проектот „Компјутер за секое дете“.

Владина делегација предводена од министерот Иво Ивановски во Естонија

Скопје, 13 февруари 2007

Владина делегација предводена од министерот без ресор задолжен за информатичко општество Иво Ивановски ќе престојува во тридневна посета на Република Естонија.

Министерот без ресор Иво Ивановски ќе одржи прес-конференција

Скопје, 09 Февруари 2008

Министерот без ресор Иво Ивановски ќе одржи прес-конференција во врска со Предлог мерките за привлекување инвестиции во РМ од областа на електронската трговија

“МАКЕДОНИЈА–ЗЕМЈА НА ИНФОРМАТИЧАРИ”

Република Македонија

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПОЧИТУВАНИ ГРЃАНИ,

Како дел од кампањата “МАКЕДОНИЈА–ЗЕМЈА НА ИНФОРМАТИЧАРИ”, Владата на Република Македонија за сите заинтересирани граѓани обезбедува бесплатна обука за користење на компјутери.

Бесплатната обука ќе го опфати пакетот за канцелариско работење и работа со интернет програми, а ќе се спроведува на македонски и на албански јазик.

Посета на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен слух во Битола

Битола, 30 Декември 2007

Министерот без ресор Иво Ивановски и Заменик претседателот на Владата д-р Живко Јанкуловски ќе го посетат Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен слух во Битола, каде ќе подарат телевизор. (12 часот/ Завод за рехабилитација во Битола)

Syndicate content